WhatsApp

Misyon

Misyon

Misyon

Petrol Ürünleri, Kimyasal Maddeler ve Sıvılaştırılmış Gaz Depolama ve Dolum Tesisleri ile Liman Yapıları ve Boru Hatlarının Projelendirilmesi, Mühendislik Hizmetleri, Alt ve Üst Yapının İnşaatı, Teknik Denetleme ve Risk Analizlerinin Yapılması, Akaryakıt İstasyonları, Enjeksiyon ve Otomasyon Sistemleri Tasarımı ve Kurulması, Çelik Yapı ve Endüstri Tesislerinin Projelendirilmesi, İmalatı ve Montajı ile Birliklte Enerji Verimliliğine Dair Mühendislik Çalışmalarının Yapılması ve Yürütülmesini kapsamaktadır.

Bilgi Talep Formu